Váš partner ve světě numerických simulací

Zabýváme se CFD výpočty, vývojem metodiky pro CFD výpočty, vývojem softwaru, matematických modelů, numerických algoritmů, vizualizačních technik, skriptováním a mnoha dalšími činnostmi souvisejícími
s numerickými simulacemi fyzikálních dějů.
Stay Informed about news in OpenFOAM® and our company. We do not like Spam. You can unsubscribe anytime.This offering is not approved or endorsed by OpenCFD Limited, producer and distributor of the OpenFOAM software and owner of the OPENFOAM® and OpenCFD® trade marks.

    CFDNewspaper
  • Škoda Power
  • Doosan
  • Porsche
  • Honeywell
  • logo ZVVZ Machinery